MOĆAN izvoz-uvoz nudi: MOĆAN izvoz-uvoz nudi:

– samopslužne i minioffis aparate za tople napitke

– samostojeće aparate za izvorsku vodu u galonima od 18,9 l

– tople napitke i izvorsku voda u galonima (Gorska voda i Cetina)

Postava i održavanje samoposlužnih i uredskih aparata za tople napitke je besplatna!
Odobravamo popust na količinu!