MOĆAN izvoz-uvoz d.o.o.
Ivana Trnskog 8, 10430 SAMOBOR

Telefon/fax: 33 23 866
Mobitel(i): 095/11 11 007, 095/11 11 001
e-mail: ivan.mocan1@zg.t-com.hr

Radno vrijeme:
Pon – petak: 7-15
Radnim danom i subotom dežurna služba 24 sata